Ostavka Ljiljane Radonjuć na dužnost člana Državne izborne komisije

EPA: 984 XXVI
Broj akta: 00-74/20-7
Datum: 19.05.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Ostavka Ljiljane Radonjuć na dužnost člana Državne izborne komisije

Datum: 19.05.2020.
Broj akta: 00-74/20-6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali