Predlog zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u uvali Valdanos

EPA: 985 XXVI
Broj akta: 23-2/20-3
Datum: 20.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u uvali Valdanos

Datum: 20.05.2020.
Broj akta: 23-2/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Usmjerenje

Datum: 20.05.2020.
Broj akta: 23-2/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo