Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

EPA: 986 XXVI
Broj akta: 20-1/20-1
Datum: 20.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Datum: 20.05.2020.
Broj akta: 20-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.05.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo