Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

EPA: 986 XXVI
Broj akta: 20-1/20-1
Datum: 20.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Datum: 20.05.2020.
Broj akta: 20-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.05.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Amandman

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 20-1/20-1/9
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali