Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/19 od 19. aprila 2017. godine

EPA: 989 XXVI
Broj akta: 16-9/20-2
Datum: 26.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/19 od 19. aprila 2017. godine

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 19-6/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Goran Danilović, Aleksandar Damjanović, Anka Vukićević, Goran Radonjić, Željka Savković

Usmjerenje

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 19-6/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo