Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o poravnanju koji su rezultat medijacije

EPA: 990 XXVI
Broj akta: 24-9/20-1
Datum: 26.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o poravnanju koji su rezultat medijacije

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 24-9/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 24-9/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo