Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika

EPA: 991 XXVI
Broj akta: 23-3/20-5
Datum: 26.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 26.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo