Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

EPA: 992 XXVI
Broj akta: 28-2/20-4
Datum: 28.05.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Datum: 28.05.2020.
Broj akta: 28-2/20-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 28.05.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-4/9
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 01.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali