Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

EPA: 997 XXVI
Broj akta: 28-2/20-5
Datum: 05.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Datum: 05.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Amandmani

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-5/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo