Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

EPA: 998 XXVI
Broj akta: 33/20-3
Datum: 08.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 33/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Jovanka Laličić

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 23.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 33/20-3/9
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali