Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu

EPA: 999 XXVI
Broj akta: 00-72/20-25
Datum: 08.06.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Jovanka Laličić

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 23.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-25/8
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali