Predlog odluke o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

EPA: 1009 XXVI
Broj akta: 00-72/20-26
Datum: 11.06.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 11.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog odluke o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Datum: 11.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-26
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-26-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 29.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 07.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-26/7
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali