Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force - NRF)

EPA: 1012 XXVI
Broj akta: 00-72/20-28
Datum: 12.06.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 12.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-28/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-28/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-38/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-28/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali