Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

EPA: 1016 XXVI
Broj akta: 15-1/20-2
Datum: 16.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo