Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

EPA: 1017 XXVI
Broj akta: 15-1/20-3
Datum: 17.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 17.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Usmjerenje

Datum: 17.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo