Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa vezano za ocjenu o endemskoj korupciji u Crnoj Gori a sve povodom objavljivanja informacija o vladavini prava u Crnoj Gori nakon nedavnih otkrića u slučaju ubistva novinarke Daphne Caruane Galizije i njene istrage vezane za davanje u zakup, izgradnju i rad Vjetroelektrane "Možura"

EPA: 1021 XXVI
Broj akta: 00-71/20-7
Datum: 22.06.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa vezano za ocjenu o endemskoj korupciji u Crnoj Gori a sve povodom objavljivanja informacija o vladavini prava u Crnoj Gori nakon nedavnih otkrića u slučaju ubistva novinarke Daphne Caruane Galizije i njene istrage vezane za davanje u zakup, izgradnju i rad Vjetroelektrane "Možura"

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-71/20-7
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Strahinja Bulajić, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević, Predrag Bulatović, Slaven Radunović, Veljko Vasiljević, Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Aleksandar Damjanović, Srđan Milić, Raško Konjević, Vera Bulatović, Budimir Aleksić, Jovan Vučurović, Marina Jočić, Milun Zogović, Anka Vukićević, Neđeljko Rudović, Goran Danilović, Goran Radonjić, Danijela Pavićević, Aleksandra Vujičić, Željka Savković, Radoš Zečević

Usmjerenje

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 00-71/20-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo