Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom redu i miru

EPA: 1020 XXVI
Broj akta: 23-1/20-3
Datum: 22.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom redu i miru

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 23-1/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miodrag Vuković, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Aleksandra Vuković, Boris Mugoša, Dragutin Papović

Usmjerenje

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 23-1/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo