Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore

EPA: 1019 XXVI
Broj akta: 23-1/20-2
Datum: 22.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 23-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miodrag Vuković, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Aleksandra Vuković, Boris Mugoša, Dragutin Papović

Usmjerenje

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 23-1/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala / ispravka

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 23-1/20-2/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Miodrag Vuković, Aleksandra Vuković, Boris Mugoša, Dragutin Papović

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 23-1/20-2/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada