Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori

EPA: 1022 XXVI
Broj akta: 23-3/20-6
Datum: 23.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Srđan Milić

Usmjerenje

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 23-3/20-6/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada