Izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za 2019. godine

EPA: 1024 XXVI
Broj akta: 00-72/20-30
Datum: 23.06.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za 2019. godine

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-30
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 23.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-30/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo