Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu

EPA: 1025 XXVI
Broj akta: 00-72/20-31
Datum: 29.06.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu

Datum: 29.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-31
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 29.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-31/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo