Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

EPA: 1043 XXVI
Broj akta: 16-02/20-3
Datum: 27.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 16-02/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 16-2/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo