Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju

EPA: 1044 XXVI
Broj akta: 01-3/20-2
Datum: 27.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 01-3/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Petar Ivanović, Sanja Pavićević

Usmjerenje

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 01-3/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo