Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2019. godini

EPA: 1046 XXVI
Broj akta: 00-72/20-38
Datum: 29.07.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2019. godini

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-38
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali