Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2019. godinu

EPA: 1045 XXVI
Broj akta: 00-72/20-37
Datum: 29.07.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 00-72/20-37
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali