Predlog za izbor četri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

EPA: 1049 XXVI
Broj akta: 00-74/20-19
Datum: 30.07.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za izbor četri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 00-74/20-19
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu