Predlog zakona o standardizaciji

EPA: 1050 XXVI
Broj akta: 01-1/20-2
Datum: 31.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o standardizaciji

Datum: 31.07.2020.
Broj akta: 01-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada