Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju

EPA: 6 XXVII
Broj akta: 01-1/20-3
Datum: 25.09.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju

Datum: 25.09.2020.
Broj akta: 01-1/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada