Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

EPA: 7 XXVII
Broj akta: 00-72/20-40
Datum: 25.09.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 25.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-40
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj o reviziji

Datum: 15.10.2020.
Broj akta: 00-72/20-40/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali