Inicijativa Studentskog parlamenta UCG za usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

EPA: 20 XXVII
Broj akta: 00-72/20-47
Datum: 06.10.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Inicijativa Studentskog parlamenta UCG za usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 06.10.2020.
Broj akta: 00-72/20-47
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali