Ostavka na funkciju ministra održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore - 12.11.2019.
Predlog odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - 11.11.2019.
Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenim predlagačima - 11.11.2019.
Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva - 08.11.2019.
Interpelacija za pretresanje politike Vlade Crne Gore u oblasti zdravstva - 07.11.2019.
Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta u Skupštini Crne Gore - 07.11.2019.
Predlog Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture - 06.11.2019.