Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018. - 17.05.2019.
Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini - 17.05.2019.
Izvještaj o razmatranju Izvještaja o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sa organima u sastavu za 2018. godinu - 17.05.2019.
Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore - 16.05.2019.
Predlog odluke o imenovanju jedog člana žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade - 16.05.2019.
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine - 15.05.2019.
Izvještaj o razmatranju izvještaja o radu Agencije za Nacionalni bezbjednost za 2018. godinu. - 14.05.2019.