Predlog zakona o pomorsko - agencijskoj djelatnosti - 22.01.2020.
Predlog zakona o Fondu rada - 17.01.2020.
Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina - 17.01.2020.
Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi - 17.01.2020.
Predlog zakona o strukurnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi - 17.01.2020.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju - 16.01.2020.
Predlog za izbor Lidije Vukčević za Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore - 16.01.2020.