Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2019. godinu i Finansijski iskazi Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu - 30.06.2020.
Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2019. godinu - 30.06.2020.
Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu, Izvještaj o stabilnosti cijena za 2019. godinu, Godišnji finansijski izvještaj Centralne banke sa mišljenjem nezavisnog eksternog revizora za 2019. godinu - 30.06.2020.
Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjena Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije - 30.06.2020.
Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2019. godini - 30.06.2020.
Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu - 29.06.2020.
Izvještaj o razmatranju aktuelne bezbjedonosne situacije povodom dešavanja u Opštini Budva - 29.06.2020.