Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - 18.07.2019.
Predlog Odluke o izboru pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - 17.07.2019.
Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu - 12.07.2019.
Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - 12.07.2019.
Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu - 12.07.2019.
Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu - 12.07.2019.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica - 11.07.2019.