Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime - 20.07.2018.
Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - 19.07.2018.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama - 19.07.2018.
Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 37 stav 1 tačka 5, člana 38 stav 1 tačka 2, člana 40 stav 5, člana 47 stav 1 tač. 7 i 11, člana 49 st. 3 i 7, člana 52 stav 2, člana 58 stav 4 tačka 5, člana 59 tačka 4, člana 94 tačka 2 alineja 1, čl. 107 i 116, člana 117 stav 3, člana 145 tačka 11 i člana 203 stav 2 Zakona o Vojsci Crne Gore ("Službeni list CG", broj 51/17) - 18.07.2018.
Izvještaj o razmatranju konačnog izvještaja Državne revizorske institucije o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova - 18.07.2018.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji - 17.07.2018.
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strancima - 12.07.2018.