Pretraga dokumenata

Pretragom dokumenata i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Izvještaj

Datum: 11.11.2019
Broj akta: 00-71/19-11/3
Predlagač (Radno tijelo):  Zakonodavni odbor

Amandman

Datum: 11.11.2019
Broj akta: 00-71/19-11/4
Predlagač (Grupa poslanika):   Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević