Pretraga dokumenata

Pretragom dokumenata i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 07.08.2019
Broj akta: 16-5/19-3
Predlagač (Grupa poslanika):   Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić