Pretraga dokumenata

Pretragom dokumenata i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2019. godinu

Datum: 10.03.2020
Broj akta: 00-72/20-4
Predlagač (Radno tijelo):  Odbor za bezbjednost i odbranu