Pretraga dokumenata

Pretragom dokumenata i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Datum: 18.06.2019
Broj akta: 00-63-3/19-22/1
Predlagač (Radno tijelo):  Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu