Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta „Mamula“, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“, Budva