Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2019. godini, 21.02.2019.

Dnevni red:

Dokumenta:

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 21.02.2019.

Saziv

Datum: 06.02.2019.
Broj akta: 00-62/19-1/1
Vrsta dokumenta: Saziv