Šesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, 16.05.2019.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
 4. Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 8. Predlog Strategije odbrane Crne Gore
 9. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36"
 10. Izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori
 11. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu
 12. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini
 13. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu
 14. Godišnji izvještaj o radu sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu
 15. Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2018. godinu
 16. Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini
 17. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu
 18. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu
 19. Izbori i imenovanja

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 27.05.2019.

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-6/2

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-6/3

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-6/4

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-6/5

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 13.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-6/1

Saziv

Datum: 30.04.2019.
Broj akta: 00-61/19-6
Vrsta dokumenta: Saziv