Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, 28.05.2019.

Dnevni red:

  1. Premijerski sat i poslanička pitanja

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 31.05.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 28.05.2019.
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Poslaničko pitanje i odgovor - Marta Šćepanović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-106

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-105

Poslaničko pitanje - Ana Nikolić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-104

Poslaničko pitanje - Daliborka Pejović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-103

Poslaničko pitanje i odgovor- Sanja Pavićević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-102

Poslaničko pitanje - Branka Tanasijević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-101

Poslaničko pitanje - Aleksandra Vuković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2-19-100

Poslaničko pitanje - Aleksandra Vuković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-99

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-98

Poslaničko pitanje i odgovor - Marta Šćepanović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-97

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-96

Poslaničko pitanje i odgovor - Halil Duković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-95

Poslaničko pitanje - Halil Duković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-94

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-93

Poslaničko pitanje i odgovor- Miloš Nikolić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-92

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Nikolić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-91

Poslaničko pitanje - Momčilo Martinović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-90

Poslaničko pitanje i odgovor - Mirsad Murić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-89

Poslaničko pitanje i odgovor - Dragutin Papović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-88

Poslaničko pitanje - Maja Bakrač

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-87

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-86

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-85

Poslaničko pitanje - Genci Nimanbegu

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-84

Poslaničko pitanje - Vera Bulatović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-83

Poslaničko pitanje i odgovor - Vera Bulatović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-82

Poslaničko pitanje i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-81

Poslaničko pitanje i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-80

Poslaničko pitanje i odgovor - Ljiljana Đurašković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-78

Poslaničko pitanje - Predrag Bulatović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-77

Poslaničko pitanje - Predrag Bulatović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-76

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-75

Poslaničko pitanje - Marina Jočić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-74

Poslaničko pitanje i odgovor - Milutin Đukanović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-73

Poslaničko pitanje - Milutin Đukanović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-72

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-71

Poslaničko pitanje - Koča Pavlović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-69

Poslaničko pitanje - Koča Pavlović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-68

Poslaničko pitanje - Budimir Aleksić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-67

Poslaničko pitanje i odgovor - Budimir Aleksić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-66

Poslaničko pitanje i odgovor - Branko Radulović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-65

Poslaničko pitanje i odgovor - Branko Radulović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-64

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-63

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-62

Poslaničko pitanje i odgovor - Slaven Radunović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-61

Poslaničko pitanje i odgovor - Slaven Radunović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-60

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-59

Poslaničko pitanje i odgovor- Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-58

Poslaničko pitanje i odgovor - Ervin Ibrahimović

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-57

Poslaničko pitanje - Nada Drobnjak

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-56

Poslaničko pitanje i odgovor - Anka Vukićević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-55

Poslaničko pitanje i odgovor - Anka Vukićević

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-54

Poslaničko pitanje i odgovor - Janko Vučinić

Datum: 26.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-53

Poslaničko pitanje i odgovor - Luiđ Škrelja

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-46
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru - Nebojša Medojević

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-14

Pitanje premijeru - Marta Šćepanović

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-15

Pitanje premijeru - Miodrag Lekić

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-16

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Divanović

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-52
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Andrija Nikolić

Datum: 25.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-51
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru - Janko Vučinić

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-10

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-37
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Aleksandar Damjanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-38
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Suad Numanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-39
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Raško Konjević

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-43
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor- Raško Konjević

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-42
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Popović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-41
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Popović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-40
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru - Boris Mugoša

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-11

Pitanje premijeru - Raško Konjević

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-12

Pitanje premijeru - Adrijan Vuksanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-13

Poslaničko pitanje - Radule Novović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-44
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Radule Novović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-45
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovanka Laličić

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-47
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor- Jovanka Laličić

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-48
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-49
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 24.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-50
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Saziv

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 00-61/19-7
Vrsta dokumenta: Saziv

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 01.05.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-70