Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, 17.07.2019.

Dnevni red:

  1. Premijerski sat i poslanička pitanja

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Poslaničko pitanje - Janko Vučinić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-6+1-21/19-120
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Janko Vučinić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-121
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Anka Vukićević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-122
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Anka Vukićević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-123
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milun Zogović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-124
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milun Zogović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-125
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milan Knežević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-126
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milan Knežević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-127
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Veljko Vasiljević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-128
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-129
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-130
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-131
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-132
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Predrag Bulatović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-133
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Predrag Bulatović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-134
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Strahinja Bulajić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-135
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Strahinja Bulajić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-136
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ljiljana Đurašković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-137
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-138
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-139
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Slaven Radunović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-140
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Slaven Radunović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-141
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branko Radulović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-142
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branko Radulović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-143
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-144
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Branka Bošnjak

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-145
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Budimir Aleksić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-146
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Budimir Aleksić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-147
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milutin Đukanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-148
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milutin Đukanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-149
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Vera Bulatović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-150
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Vera Bulatović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-151
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-152
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Raško Konjević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-153
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Raško Konjević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-154
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-155
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-156
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-157
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Danijel Živković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-158
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Danijel Živković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-159
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Andrija Nikolić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-160
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Andrija Nikolić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-161
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Suad Numanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-162
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Radule Novović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-163
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Radule Novović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-164
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-165
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mirsad Murić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-166
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Zvonko Vuković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-167
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vuković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-168
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Aleksandra Vuković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-169
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Momčilo Martinović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-170
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Tanasijević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-171
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Tanasijević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-172
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Dragutin Papović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-173
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Dragutin Papović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-174
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-175
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-176
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-177
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Jovanka Laličić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-178
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovanka Laličić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-179
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Halil Duković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-180
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Halil Duković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-181
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Filip Vuković

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-182
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Nikola Divanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-183
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-184
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-185
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mihailo Anđušić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-186
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Mihailo Anđušić

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-187
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Rakočević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-188
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Rakočević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-189
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Daliborka Pejović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-190
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Daliborka Pejović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-191
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marta Šćepanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-192
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Marta Šćepanović

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-193
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-194
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 15.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-195
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 14.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-28

Pitanje premijeru i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 14.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-29

Pitanje premijeru i odgovor - Andrija Mandić

Datum: 14.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-30

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 14.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-118
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 14.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-119
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-26

Poslaničko pitanje i odgovor - Suad Numanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-115
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marija Ćatović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-114
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor- Milorad Vuletić

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-113
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-112
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milorad Vuletić

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-111
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Popović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-110
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-109
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-108
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Raško Konjević

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-27

Poslaničko pitanje - Adrijan Vuksanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-116
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-117
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Boris Mugoša

Datum: 11.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-24

Poslaničko pitanje i odgovor - Boris Mugoša

Datum: 11.07.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-107
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Ervin Ibrahimović

Datum: 11.07.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-25

Saziv

Datum: 02.07.2019.
Broj akta: 00-61/19-9
Vrsta dokumenta: Saziv