Sjednica Drugog vanrednog zasijedanja u 2019. godini, 23.08.2019.

Dnevni red:

Dokumenta:

Saziv

Datum: 07.08.2019.
Broj akta: 00-61/19-2/1
Vrsta dokumenta: Saziv