Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, 30.10.2019.

Dnevni red:

  1. Premijerski sat i poslanička pitanja

Dokumenta:

Dopis poslanice Aleksandre Vuković

Datum: 30.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-277/2
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa sjednice

Datum: 30.10.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-209
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-208
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ervin Ibrahimović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-207
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-206
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-205
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Raško Konjević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-204
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ranko Krivokapić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-203
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Raško Konjević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-202
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mirsad Murić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-200
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mirsad Murić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-201
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Boris Mugoša

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-210
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Vera Bulatović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-211
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Predrag Bulatović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-213
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Predrag Bulatović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-214
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-215
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovan Vučurović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-216
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vujičić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-217
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vujičić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-218
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Branka Bošnjak

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-219
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-220
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Marina Jočić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-221
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-222
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milun Zogović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-223
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milun Zogović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-224
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branko Radulović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-225
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Branko Radulović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-226
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Budimir Aleksić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-227
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Budimir Aleksić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-228
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milan Knežević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-229
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milan Knežević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-230
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milutin Đukanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-231
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milutin Đukanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-232
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ljiljana Đurašković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-233
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ljiljana Đurašković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-234
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Daliborka Pejović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-242
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Slaven Radunović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-235
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Anka Vukićević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-236
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Anka Vukićević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-237
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Genci Nimanbeg

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-238
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbeg

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-239
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-240
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-241
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Daliborka Pejović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-243
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-260
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Momčilo Martinović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-259
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Momčilo Martinović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-258
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-257
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-256
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Tanasijević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-255
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Tanasijević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-254
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Zvonko Vuković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-253
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Dragutin Papović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-252
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Dragutin Papović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-251
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nada Nenezić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-250
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nada Nenezić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-249
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-248
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Divanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-246
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-247
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Divanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-245
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Luiđ Škrelja

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-244
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-279
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Aleksandra Vuković

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-277
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Rakočević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-276
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Rakočević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-275
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Suad Numanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-274
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nela Savković Vukčević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-273
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nela Savković Vukčević

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-272
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-271
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-270
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-269
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-268
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milorad Vuletić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-267
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marta Šćepanović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-266
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Mihailo Anđušić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-265
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mihailo Anđušić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-264
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Žana Filipović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-263
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Žana Filipović

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-262
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-280
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Andrija Nikolić

Datum: 28.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-281
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Danijela Pavićević

Datum: 27.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-37

Pitanje premijeru i odgovor - Andrija Mandić

Datum: 27.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-36

Pitanje premijeru i odgovor - Danijel Živković

Datum: 27.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-35

Pitanje premijeru i odgovor - Raško Konjević

Datum: 27.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-34

Pitanje premijeru i odgovor - Boris Mugoša

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-32

Poslaničko pitanje i odgovor - Radule Novović

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-198
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Radule Novović

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-199
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Filip Vuković

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-197
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Filip Vuković

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-196
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-33

Pitanje premijeru - Janko Vučinić

Datum: 24.10.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-31

Saziv

Datum: 22.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-15
Vrsta dokumenta: Saziv

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 01.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-261
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vuković

Datum: 01.10.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-278
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 23.08.2019.
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Poslaničko pitanje - Vera Bulatović

Datum: 28.01.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-212
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje