ńĆetvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, 11.11.2019.

Dnevni red:

Dokumenta:

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 11.11.2019.

Saziv

Datum: 08.11.2019.
Broj akta: 00-61/19-16
Vrsta dokumenta: Saziv