Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, 18.12.2019.

Dnevni red:

  1. Premijerski sat i poslanička pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 18.12.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 18.12.2019.
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Poslaničko pitanje - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-295
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-294
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Raško Konjević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-293
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Raško Konjević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-292
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-291
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neđeljko Rudović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-290
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Andrija Popović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-289
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Anka Vukićević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-287
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Anka Vukićević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-288
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-286
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandar Damjanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-285
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Adrijan Vuksanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-284
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-296
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Bošnjak

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-297
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Branko Radulović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-298
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Branko Radulović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-299
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vujičić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-300
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Neboša Medojević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-301
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-302
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milan Knežević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-303
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milan Knežević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-304
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Predrag Bulatović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-305
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Predrag Bulatović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-306
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Strahinja Bulajić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-307
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Slaven Radunović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-308
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Slaven Radunović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-309
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milutin Đukanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-310
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milutin Đukanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-311
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Jovan Vučurović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-312
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Jovan Vučurović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-313
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-314
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marina Jočić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-315
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Budimir Aleksić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-316
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Budimir Aleksić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-317
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Milun Zogović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-318
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milun Zogović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-319
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Veljko Vasiljević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-320
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Ljiljana Đurašković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-321
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje - Vera Bulatović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-322
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Vera Bulatović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-323
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vujičić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-324
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-91-2/19-325
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-326
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Daliborka Pejović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-327
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marta Šćepanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-328
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Danijel Živković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-329
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor- Aleksandra Vuković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-330
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Aleksandra Vuković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-331
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Dragutin Papović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-332
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mirsad Murić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-333
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-334
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Žana Filipović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-336
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Momčilo Martinović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-337
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Momčilo Martinović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-338
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Danijel Živković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-339
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Milorad Vuletić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-340
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Mihailo Anđušić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-341
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-342
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Radule Novović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-343
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-344
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nikola Rakočević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-345
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Miloš Nikolić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-346
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Ana Nikolić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-347
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Halil Duković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-348
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Bogdan Fatić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-349
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Suad Numanović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-350
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Branka Tanasijević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-351
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Luiđ Škrelja

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-352
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Maja Bakrač

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-353
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Luiđ Škrelja

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-354
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovanka Laličić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-355
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Jovanka Laličić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-356
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Sanja Pavićević

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-357
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nada Drobnjak

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-358
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nada Nenezić

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-359
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Marija Ćatović

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-361
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Poslaničko pitanje i odgovor - Nela Vukčević Savković

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-360
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Genci Nimanbegu

Datum: 15.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-51

Pitanje premijeru i odgovor - Nebojša Medojević

Datum: 15.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-50

Pitanje premijeru i odgovor - Boris Mugoša

Datum: 15.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-49

Pitanje premijeru i odgovor - Srđan Milić

Datum: 15.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-48

Pitanje premijeru i odgovor - Željka Savković

Datum: 15.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-47

Pitanje premijeru i odgovor - Filip Vuković

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-45

Poslaničko pitanje i odgovor - Milorad Vuletić

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-282
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Pitanje premijeru i odgovor - Raško Konjević

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 00-61-1/19-46

Poslaničko pitanje i odgovor - Ervin Ibrahimović

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 00-61-2/19-283
Vrsta dokumenta: Poslaničko pitanje

Saziv

Datum: 04.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-19
Vrsta dokumenta: Saziv