Osma sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, 28.07.2020.

Dnevni red:

Dokumenta:

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/9

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/10

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/11

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/12

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/13

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/14

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/15

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/16

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/17

Dnevni red - Listing glasanja

Datum: 28.07.2020.

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/1

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/2

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/3

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/4

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/5

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/6

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/7

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8/8

Saziv

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 00-61/20-8
Vrsta dokumenta: Saziv