Prva sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta „Mamula“, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, 29.11.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje metodologije i načina rada Odbora;
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 29.11.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik