Druga sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, 23.12.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula", Herceg Novi, za 2017. godinu;
  2. Razmatranje Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula", Herceg Novi, za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik