Treća sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, 02.06.2020.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zaključaka u vezi sa razmatranjem Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula", Herceg Novi za 2017. i 2018. godinu;
  2. Razmatranje Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža" Budva, u periodu od 2016-2019. godine;
  3. Tekuća pitanja.

    .

    - usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Odbora –

Dokumenta: