Print

 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga oglašavanja u dnevnim novinama, USLUGE, 25.10.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja, 14.10.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke soping metodom za nabavku usisivaca-partija I, ROBE, 13.10.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke soping metodom za nabavku usisivaca-partija II, ROBE, 13.10.2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE,10.10.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE 22.09.2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture,USLUGE, 2.09.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku vitrina za poklone , ROBA, 11.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ormara za poštu, ROBA, 11.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga održavanja audio – vidoe opreme i pratećeg softvera, USLUGE, 3.avgust

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu-partija II, USLUGE 3. avgust

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu-partija I, USLUGE 3. avgust

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku za nabavku usluga parkinga, USLUGE 2. avgust 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE, 2.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom),USLUGE, 3.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom, ROBA, 25.07.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom, ROBA,19.jul 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku fotokopir aparata, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije -partija I, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije-partija I I, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije -partija III, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000, USLUGE 09 jun 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga parkinga, USLUGE 31. maj 2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000, ROBE 31. maj 2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zastava, ROBA, 30.maj 2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE, 12.05.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za partiju I Usluge fiksne telefonije sa primarnim ISDN-om , USLUGE, 6.maj 2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za II-Usluge simetričnog Internet pristupa, jedna simetrična Internet optička linija i 5 javnih IP adresa, USLUGE, 6.maj 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora, USLUGE, 27.04.2016. 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke dva nova putnička motorna vozila, ROBA, 19.04.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za partiju II- Servisiranje jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP,USLUGE,19. april 2016.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za partiju I- Servisiranje jednog fotokopir aparata marke Konika Minolta bizhub 751, USLUGE, 19. april 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C300, ROBA, 19. april 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled, USLUGE, 14.april 2016.

pdfIzmjena Rješenja o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled, USLUGE, 14.april 2016. 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šoping metodom za nabavku fotoaparata (DSLR) sa pratećom opremom, ROBA, 6.04.2016. 

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora, USLUGE, 29.03.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, USLUGE, 29.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku pretplate za novinski servis, USLUGE,25.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga pranje vozila, USLUGE 25.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBE, 16.03.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku štampanog materijala-partija 3, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala-partija 1, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku birotehničkog materijala-partija 2, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovljnije ponude šoping metodom za nabavku vizit karata, ROBE, 9.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku cvjetnih aranžmana, ROBE, 09.03.2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština, ROBA, 8.03.

pdfRješenje o izboru najpoviljnije ponude šoping metodom za nabavku poštanskih usluga, USLUGE, 7.03.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu, ROBE,7.03.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA III 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA II 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA I 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA III, 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA I, ROBA, 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA I I, ROBA, 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore za partiju I, USLUGE 28.01.2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore za partiju II, USLUGE,28.01.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za izradu politika, procedura i pravilnika z ainformcionu tehnologiju, USLUGE, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMSom, USLUGE, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata,RADOVI, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE, 17.12.2015.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku novogodišnjih paketića, ROBA 11.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku softvera za osnovna sredstva, USLUGE 11.12.2015. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šoping metodom za nabavku knjiga za biblioteku Skupštine Crne Gore

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavaku godišnje licenece za katalog propisa, USLUGE, 3.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku javne nabavke šopingom za nabavku Antivirusa, USLUGE, 3.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG kamkodera sa pratećom opremom, ROBE, 25.11.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge štampanja, usluge, 19.11.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku javne nabavke šopingom za nabavku usluga Cloud arhive, 18.11.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora,17.11.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 29.09.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga preventivne dezinfekcije prostorija, USLUGE, 22.09.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-Partija III, USLUGE, 18.09.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-Partija II, USLUGE, 18.09.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-partija I, USLUGE, 18.09.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćajuz, USLUGE, 26.08.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za proširenje televizijske i telefonske centrale,ROBA, 31.07.2015.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise, USLUGE, 31.07.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku - USLUGE, 31.07.2015.godine;

pdfRješenje o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga dopunskog osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, USLUGE, 24.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 28.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE,17.07.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke, aplikacija za mobilne telefone na iOS i Android platformi, USLUGE, 09.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija III, ROBA 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija II, ROBA, 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija I, ROBA, 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga osiguranja-partija I, usluge 29.06.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka janvne nabavke o-siguranje,partija II, usluge 29.06.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku diktafona, robe 18.06.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova, usluge 18.06.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 03.06.2015.godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga prevoza za potrebe "Demokratskih radionica", USLUGE, 02.06.2015.godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku materijala za posebne namjene - ROBA, 09.04.2015.godine

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština, ROBA, 03.04.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vizit karta, ROBA, 03.04.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sredstava za higijenu, ROBA, 02.04.2015. godine

pdfOdluku o obustavljanu postupka za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Konika Minolta Bizhub 751 – Partija I, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000 – Partija III, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Canon IR 6001 – Partija II, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih motornih vozila Skupstine Crne Gore, USLUGE; 30.03.2015

pdfOdluka o izboru za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-USLUGE, 27.03.2015

pdfOdluku o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000-partija III– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Konika MINOLTA bizhub 751-partija II– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Canon IR 6001, Canon IR 1210 I CAnon Ir 1510-partija I– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku pretplate za agencijski informativni servis– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru cvijetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore – robe, 11.03.2015. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne I nedjeljne štampe, robe, 06.03.2015. godine 00-56/15-6/5

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radne odjeće za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 20.01.2015. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku obnova godišnjih licenci (do 18.11.2015 godine) za antivirus ESET Smart Securitiy Business Edition za 200 klijentskih/i/ili serverskih licenci za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 26.12.2014. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 23.12.2014. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 23.12.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku 200 novogodišnjih paketića, robe, 04.12.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 13.11.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štampanog materijala - Partija III, robe, 23.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 23.10.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 23.10.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora - Partija III, usluge, 13.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga stampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) - Partija II, usluge, 13.10.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja flajera (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu)- Partija I, usluge, 13.10.2014. godiine;

pdf Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, usluge, 01.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku četiri nova putnička motorna vozila, robe, 12.09.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, 12.09.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže i AP uređaja, koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b., robe, 19.08.2114. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 29.07.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 11.07.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga kolektivng kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 11.07.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 08.07.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, usluge, 25.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kompjuterske-računarske mreže, robe, 03.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku zastava za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 02.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepštine za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 30.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže, koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b.., roba, 28.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija III, usluge, 27.05.2014. godine;

pdf Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija II, usluge, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija I, usluge, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku i montažu električne sklopive platforme za potrebe osoba sa invaliditetom za unutrašnju ugradnju kao i pokretne i sklapajuće rampe, roba, 20.05.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih zapisa iz 2013. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, usluge, 08.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku četiri nova putnička motorna vozila niže srednje klase, roba, 30.04.2014. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 11.04.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 02.04.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku cvjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih motornig vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 10.03.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sredstava za higijenu, robe, 10.03.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne i nedeljne štampe, robe, 10.03.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku obnove godišnjih licenci za antivirus ESET Smart Securitiy Business Edition za 200 klijentskih/i/ili serverskih licenci za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 28.01.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i montažu električne sklopive platforme za potrebe osoba sa invaliditetom za unutrašnju ugradnju kao i pokretne i sklapajuće rampe, robe, 23.01.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku novogodisnjih paketica, robe, 30.12.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku notebook računara (standard SDIP 27 level A) - Partija III, roba, 05.12.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovljnije ponude za nabavku notebook računara i desktop računara - Partija II, roba, 05.12.2013. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku tablet uređaja - partija I, roba, 05.12.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih bilježaka iz 2012. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasijedanja u 2013. godini, usluge, 14.11.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku telefonskog sistema za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 29.10.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 02.10.2013. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora - partija II, usluge, 13.09.2013.godine.

pdf Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova - partija I, usluge, 13.09.2013.godine

pdfOdluku o izboru najpovljnije ponude za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, usluge,27.08.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za Kaspersky Anti-Spam for Linux EEMEA Edition, usluge, 27.08.2013. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga kopnenog prevoza putnika automobilom sa vozacem- Partija II, usluge, 20.08.2013. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga kopnenog prevoza putnika autobusom i kombi vozilom - Partija I, usluge,20.08.2013. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 20.08.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 22.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 22.07.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štampanog materijala - Partija III, robe, 22.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 18.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 18.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku baze časopisa iz bolasti prava, nabavka kolekcije stručnih akademskih knjiga i nabavka kolekcije članaka spoljnopolitičkog sadržaja za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 18.07.2013. godine

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku protokolarnih poklona, robe, 17.06.2013. godine

docOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku telefonskog sistema za potrebe Skupstine Crne Gore - robe, 17.06.2013. godine.

docOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku servisiranja i odrzavanja unipark sistema i komandno razvojnog ormara za uniparkove i servisiranje i  odrzavanje lancane barijere Skupstine Crne Gore - radovi, 11.06.2013. godine.

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vizit karata za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 06.06.2013. godine.

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pruzanja videoagencijskih usluga, usluge,  24.05.2013. godine

docOdluka o izboru najpovljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, usluge,  24.05.2013. godine.

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku hotelskog smjestaja

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-Partija II

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-Partija I

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata Konika Minolta bizhub 751

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština

pdfNabavka goriva za motorna vozila (euro super 95 i euro dizel)

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge ragistracije osiguranja i tehničkog pregleda vozila

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku cvjetnih aranžmana

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih vozila Skupstine Crne Gore

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluge pretplate za agencijski informativni servis-partija II

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga live-streaminga partija I

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade aplikacije za automatizaciju popisa osnovnih sredstava Skupstine Crne Gore sa pratećim hardverom

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponuda za nabavku dnevne higijene

pdfOdluka o izboru na nabavku dnevne i nedeljne stampe

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke; Roba

pdfOdluka o izboru (šoping metoda); Roba

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude - Usluge