Print

SAVJET AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 26. juna 2015. godine, donijela je Odluku o izboru članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije („Službeni list CG“, broj 33/15).

Za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, izabrani su:

Savjet, na osnovu člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG, broj 53/14):