Print this page

DRUGO POSLANIČKO PITANJE KOČA PAVLOVIĆ

Moje drugo pitanje, gospodine ministre. Svjedoci smo u ovih 100 dana nove-stare Vlade, a vrlo je smiješno ovu vladu nazvati novom ako je na čelu čovjek koji već sedam hiljada dana ili više od sedam hiljada dana vlada ovom državom.I sada odjednom on je po sedmi put na čelu Vlade i neko njega naziva novim premijerom a Vladu nova Vlada. Nema nijednog unutar te Vlade koji nije po par mandata već bio, tako da je to sve blisko jednoj kozeriji, ali dobro, takva smo država još uvijek, nećemo još dugo.

Dakle, svjedoci smo da je 100 dana nove-stare Vlade proteklo u znaku političke korupcije. Imali smo aferu Đurović, pa odmah na nju se nastavila afera “snimak”, pa se na nju nastavila afera Škerović, a afera Đurović se naslonila na aferu Telekom, a svemu tome je predhodila afera “listinzi” itd. Samo se naslanja jedna afera na drugu, a nijedna se ne razrješava.

Moje pitanje je, gospodine Markoviću - Do kada ćete odbijati da pokrenete pitanje odgovornosti vrhovne državne tužiteljke Ranke Ćarapić? Zašto to pitam?

Vrhovna državna tužiteljka, gospodine Markoviću, vi se odlično sjećate, nije se složila sa Njujorškim sudom vazano za aferu Telekom. Njujorški sud je pošao od stanovništa da je tamo bila korupcija, ona kaže da nije bilo uopšte korupcije. Mi ćemo još to da ispitamo, onaj ko misli da je ta afera završena taj se grdno vara, ta će afera na kraju da se rasvijetli.

Drugo, vrhovni državni tužilac ne razumije neke briselske eksperte koji se čude u izvještaju o napretku Crne Gore, da u jednoj zemlji koja ima takav problem sa korupcijom kakav ima Crna Gora, nema niti jednog tužioca, ni osnovnoga, čiji je legitimitet i profesionalni integritet doveden u pitanje sa aspekta korumpiranosti. Nije postavljeno čak ni pitanje. Ona uopšte ne razumije to, ona kaže mi smo svi okej, svi zaposleni u mojoj organizaciji su okej. Tako da moje pitanje je upravo na tom fonu, na fonu svih onih stanova. Ja sam, gospodine Markoviću, pokušao da poredam sve one stanove koje je uspio za dvije-tri godine da napabirči osnovni tužilac u Baru gospodin Magdalinić i njegova porodica, a ne mogu da to uspijem, Mislite li vi stvarno da taj broj stanova, od kojih su neki u zgradi gospodina Škerovića, nema nikakve veze sa onim ponašanjem osnovnog tužioca u Baru.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Zahvaljujem, gospodine Pavloviću, imaćete prilike u komentaru da nastavite.

Potpredsjednik Marković.

DUŠKO MARKOVIĆ:

U svom odgovoru na dopunsko pitanje zaboravio sam da prokomentarišem i da se još jednom odredim oko odluke Apelacionog suda, jer ona se potpuno drugačije tumači. Tamo nema oslobađajuće presude, nego je vraćen na ponovni postupak. Znači, vraćen je na ponovni postupak i sačekajmo odluku Višeg suda u Bijelom Polju i sačekajmo pravosnažnu odluku. Zakonom su ustanovljene provjere viših sudova preko prava žalbe i odbrane i tužioca pred Višim sudom. Znači, ta odluka nije pravosnažna i nije u redu da se pozivajući se na nju, na nepravosnažnu odluku, određujemo o onome šta će biti krajnja odluka, odnosno posljedice takve odluke. Evo, ja bih vas molio, jer zaista nije tako.

U odnosu na vaše postavljeno pitanje, afera ne znači apriori i odgovornost. Treba reći da svaka afera ima politički i pravni, odnosno zakonski aspekt. Ono što je evidentno u svim aferama, aferama koje vi pominjete, jeste da uglavnom preovlađuju politički razlozi, a ne činjenice. Takođe je evidentno da je afera “listing” politički motivisana pri čemu je svima poznato da se kod tužilaštva slučaj listing nalazi u fazi izviđaja i krivičnopravne ocjene do sada utvrđenih činjenica. Takođe, poznato je da je afera “snimak” konstruisana putem nekih medija i ima za cilj narušavanje ugleda Crne Gore, a ne utvrđivanje činjenica i istine na temelju vjerodostojnih dokaza. Kao što sam već rekao, do istine se može doći samo u zakonitom postupku i od nadležnog organa. U ovom slučaju Vrhovni državni tužilac je nakon detaljne analize sadržaja izjava na skupovima Demokratske partije socijalista odnosno organa Demokratske partije socijalista došao do ocjene da u tim izjavama nije bilo kršenja zakona. Taj stav je doveden u pitanje od različitih aktera na političkoj sceni i zbog toga ja pozivam svakog pojedinca čije je pravo ograničeno ili uskraćeno po bilo kom osnovu pa i po osnovu političke pripadnosti, da obavijesti tužioca ili policiju i da se u skladu sa tim obezbijedi zakoniti postupak.

Profesionalna saradnja nadležnih tijela u slučaju Škerović nije bila na profesionalnom nivou te je iz tih razloga Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao dio jedinstvene tužilačke organizacije, preuzelo ovaj predmet. U tužilaštvu i u sudu ovaj slučaj se detaljno analizira sa aspekta zakonskog postupanja i vidjećemo kakvi će rezultati biti u tom smislu i sa aspekta ovih vaših ocjena, odnosno informacija.

Što se tiče dostavljenih dokaza od strane političkih partija vezano za gospodina Draga Đurovića, tužilaštvo intenzivno radi na ovom predmetu. U informaciji koje sam dobio od tužilaštva vezano za navodno falsifikovanu diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini koja je mogla biti jedan od osnova pritiska, tužilaštvo je izvršilo provjeru u pravcu krivičnog djela falsifikovanja isprave i zatražilo od Univerziteta u Prištini obavještenje da li je diploma zakonita. Obavještenje je stiglo i Đurovićeva diploma nije falsifikovana.

Drugo, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja tužilaštvo će sprovesti i druge istražne radnje nakon čega će ocijeniti potrebu za eventualnim saslušavanjem novih svjedoka čime bi vjerovatno bile iscrpljene sve mogućnosti koje tužilaštvu u ovom trenutku stoje na rasplaganju.Ja sam samo iznio dio onoga što je tužilaštvo napisalo, zaista postoji veliki spisak ljudi koji su saslušavani, od kojih su uzimane izjave, analize telefonskih komunikacija i druge operativne radnje. Reći ću da nijesmo potpuno svi zadovoljni i pred nama ima mnog posla, ali u ukupnom procesu mislim da ne treba da izdvajamo lične rezultate pojedinih starješina, već u kontekstu ukupnog kvaliteta rada svih organa nadleženihza postupanje u ovom oblastima. Posebno zato što borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva timski rad i blisku međuinstitucionalnu saradnju, kako sam već ranije rekao. Naravno, kao odgovoran član Vlade sa svojim kolegama intenzivno radim na cijelom nizu aktivnosti da se institucije ojačaju i odgovore svojim obavezama.

Da zaključim, ne bismo smjeli dozvoliti da institucije iznevjere naše ukupno očekivanje i očekivanja građana. Uz dužno poštovanje vezano za vaš osnovni upit, koje iskazujem prema vašem stavu i političkim oponentima u cjelosti, sve što mi je u nadležnosti, pa i pomenuta incijativa, sprovodi se isključivo na osnovu mojih profesionalnih principa i ocjena, a nikako po bilo čijim zahtjevu ili, ne daj bože, uticaju.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Zahvaljujem potpredsjedniku Markoviću.

Pravo na odgovor, gospodin Pavlović.

KOČA PAVLOVIĆ:

Gospodine Markoviću,

Centar mog pitanja je bio vaš odnos prema gospođi Čarapić. Zašto izbjegavate i dalje, uprkos svemu, da pokrenete pitanje njene odgovornosti? To sad više uopšte nije pitanje gospođe Čarapić. Ja mislim da ne postoji više niko ko ima bilo kakvu dilemu oko toga da sa gospođom Čarapić ne možete imati nikakve ozbiljne rezultate.Nikakve rezultate. Od kada je gospođa Čarapić ušla u svoju završnu, terminalnu fazu, mi imamo afere u kojima se ona bavi izviđajem ne dok ih ne rasvijetli, nego dok ne zaboravi javnost na to, javnost dok ne zaboravi. Navedite mi jednu stvar, gospodine Markoviću, koju je rasvijetlila gospođa Čarapić. Nemojte biti neozbiljni toliko. Znači, ovdje se više ne radi o gospođi Čarapić, ovdje se radi o vašem političkom kredibilitetu, o tome koliki je, koji ste izgradili u Briselu. To što imate u Briselu je sada na tasu. Ono je, moram reći, krajnje neozbiljno bilo. Gospodin Lange je ovdje redovno došao, svakih 15-20 dana će dolaziti gospodin Lange, uvredljivo je, treba da kažemo otvoreno crnogorskoj javnosti, došao je hitno da vidi o čemu se radi u aferi “snimak” i tražio to što je tražio. Izjavljivati mu, da kažem pljuskati ga tu i reći ne, tu nema ništa, sve je okej, to je rekla gospođa Ćarapić, to ste rekli i vi u izjavama. Vaša izjava nema istu težinu kao moja izjava, mi se bavimo politikom, ali vi istovremeno upravljate nekim vrlo konkretnim polugama vlasti. Dakle, ovdje se radi o tome. Gospodine Markoviću, sa gospođom Čarapić neće biti ni mrvice pomjeraja ni kada je u pitanju “snimak”, ni kada je u pitanju Telekom, ni kada je u pitanju KAP, ni kada je u pitanju “listing”, ni kada su u pitanju mnoge druge afere, to smo valjda ukapirali. Ja vas pitam znate li koliko je protiv gospođe Čarapić podnijeto krivičnih prijava, ko to u tužilaštvu procesuira. U jednom subordiranom tužilaštvuprocesuira neki njen podređeni. Zar vi smatrate da je to potpuno normalno?Ja sam, recimo, konkretno podnio jednu krivičnu prijavu protiv gospođe Čarapić, a ona da Magdaleniću da odlučuje o tome. Pa nemojte, molim vas. Znači, ovdje se radi, gospodine Markoviću, o tome, evo ja da vam kažem. Danas je gospodin Medojević počeo zvaničnu radnu posjetu Njemačkoj, gdje će dva dana u Bundestagu razgovarati upravo o aferi “snimak” i između ostaloga saopštiti im ovaj stav. Nema sa gospođom Čarapić mrdanja, jer gospođa Čarapić između ostaloga nije sposobna ni da se pozabavi onim pitanjima sa kojima je u direktnom konfliktu interesa. Nedavno su je pitali novinari hoće li postupiti po krivičnoj prijavi protiv svog supruga, ona je pitala o čemu se radi, ona ne zna za to. Ona ne zna da se njen suprug bavi poslovima koji su upitne pravne valjanosti i koji svakako nju dovode u konflikt interesa.

Dakle, gospodine Markoviću, mi mislimo da na mjesto gospođe Čarapić treba dovesti nekoga ko se dokazao ili ko pokazuje snagu i volju da se dokaže u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a ne nekoga ko se pokazao i ko je pokazivao volju da se dokaže kao poslušnik gospođe Čarapić. Molim vas, postupite u tom pravcu ako želite da ispunimo ono što smo zajedno obećali u onoj rezoluciji POSP-a koju smo zajedno u Briselu potpisali, pa vi čim smo došli u Podgoricu zaboravili da smo je zajedno potpisali.