Print this page

Samostalni/a savjetnik/ca II – saradnik/ca u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)