Print this page

Samostalni/a referent/kinja – daktilograf u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)