Odštampajte ovu stranicu
utorak, 31. maj 2016. 10:35

Član Anketnog odbora Nik Gjeloshaj povukao potpis sa Predloga izvještaja o radu Anketnog odbora

28. maj 2016. godina - Anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju

Poslanik Nik Gjeloshaj, član Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, 28. maja 2016. godine, obavijestio je predśednika i članove Anketnog odbora da povlači potpis sa Predloga izvještaja o radu Anketnog odbora, zavedenog pod brojem 00-63-17/16-2, koji su, 16. februara 2016. godine, predložili poslanici: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Milorad Vuletić, Almer Kalač i Nik Gjeloshaj.